Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng bóng đá việt nam hôm nay mấy giờkhác.