Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng bảng tử thầnbảng tử thần bảng tử thầnkhác.