Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng xoi lac 1 netxoi lac 1 net xoi lac 1 netxoi lac 1 net xoi lac 1 netkhác.