Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng việt nam đứng thứ mấy trên thế giớiviệt nam đứng thứ mấy trên thế giớikhác.