Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng bảng xếp hạng vô địch quốc gia pháp bảng xếp hạng vô địch quốc gia pháp bảng xếp hạng vô địch quốc gia phápkhác.