Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng world cup mấy năm 1 lần world cup mấy năm 1 lầnworld cup mấy năm 1 lần khác.