vòng loại thứ 3 world cup Nh?y tr?c ti?p vo n?i dung

lịch thi đấu của đội tuyển việt nam aff cup L?ch trnh Talksport

S?p t?i trn Talksport v Talksport 2

Thm th?i gian v?i Jordan Jarrett-Bryan

L ly do hon h?o ?? th?c khuya. G?i ch??ng trnh theo s? 03717 22 33 44 (cu?c g?i ???c tnh theo t? l? qu?c gia) ho?c v?n b?n 81089 (50p + ph).

B?a sng Gameday v?i Natalie Sawyer & Tony Cascarino

T? d?t khot pha tr??c Gameday trn TalkSport v?i tin t?c, xem tr??c v phan tch t?t c? cc tr ch?i l?n. G?i ch??ng trnh theo s? 03717 22 33 44 (cu?c g?i ???c tnh theo t? l? qu?c gia) ho?c v?n b?n 81089 (50p + ph).

Gameday kh?i ??ng v?i Max Rushden & Charlie Baker

Max Rushden v Charlie Baker mang ??n cho b?n m?t tr ?a tr??c tr?n ??u v nhi?u h?n n?a tr??c tr?n ??u l?n. G?i ch??ng trnh theo s? 03717 22 33 44 (cu?c g?i ???c tnh theo t? l? qu?c gia) ho?c v?n b?n 81089 (50p + ph).

Gameday ??c quy?n - Southampton v Manchester United

???c trnh by b?i Reshmin Chowdhury v?i bnh lu?n t? Sam Matterface v Dean Ashton. Sunderland v Norwich l trn Talksport 2.

Gameday s?ng v?i Adrian Durham

Adrian Durham, David Connolly v Darren Ambrose v?i d?ch v? m?c tiu nhanh nh?t khi h? ?i vng quanh san t?i Premier League v EFL, bao g?m Liverpool v Bournemouth, Manchester City v Crystal Palace v Chelsea v Leicester. Bao g?m m?t k?t qu? ???c phan lo?i ??y ??. Brentford v Everton ?ang ? trn Talksport 2.

Gameday qua ?i?n tho?i v?i Jamie O'Hara & Gabriel Agbonlahor

C ti?ng ni c?a b?n v? bng ? h?m nay. Bao g?m cc b?n c?p nh?t Premier League t? Arsenal v Fulham. G?i ch??ng trnh theo s? 03717 22 33 44 (cu?c g?i ???c tnh theo t? l? qu?c gia) ho?c v?n b?n 81089 (50p + ph).

Ch??ng trnh Mark Goldbridge

Tham gia Mark Goldbridge ?? tham gia bng ? h?m nay. G?i ch??ng trnh theo s? 03717 22 33 44 (cu?c g?i ???c tnh theo t? l? qu?c gia) ho?c v?n b?n 81089 (50p + ph).

?m chi?n ??u ??c quy?n - Ksi v Luis Alcaraz Pineda

Adam Catterall trnh by bnh lu?n v? tuy?n ??c quy?n c?a KSI v Luis Alcaraz Pineda s?ng t? ??u tr??ng O2 ? London.

Cu?c s?ng th? thao c?a t?i: Cliff Jones

Cliff Jones ni v? cu?c s?ng v s? nghi?p c?a anh ?y trong b?n ghi l?u tr? ny

Cu?c s?ng th? thao c?a t?i: Clive Lloyd

Clive Lloyd ni v? cu?c s?ng v s? nghi?p c?a anh ?y trong b?n ghi l?u tr? ny

Cu?c s?ng th? thao c?a t?i: Colin Hendry

Colin Hendry ni v? cu?c s?ng v s? nghi?p c?a anh ?y trong b?n ghi l?u tr? ny

Cu?c s?ng th? thao c?a t?i: Craig Johnston

Craig Johnston ni v? cu?c s?ng v s? nghi?p c?a anh ?y trong b?n ghi l?u tr? ny

Chi?n ??u v?i ?m thm

Ade Oladipo v Gareth A Davies ???c tham gia b?i cc v? khch t? kh?p th? gi?i quy?n anh ?? th?o lu?n v? nh?ng cau chuy?n v hnh ??ng m?i nh?t

Tr chuy?n li xe

John Marcar v Rachael Downie v?i New m?i nh?t v Tin t?c v? xe my

Gameday: Ch??ng trnh xem tr??c Premier League

Sam Matterface nhn v? pha tr??c t?t c? cc hnh ??ng cu?i tu?n ? Premier League

Ch??ng trnh EFL

M?t lo?t cc tin t?c m?i nh?t lin quan ??n cc cau l?c b? trong Gi?i v? ??ch, League One v League hai

EFL Gameday Live - Sunderland v Norwich City

Bnh lu?n tr?c ti?p v? tr?n ??u v? ??ch gi?a Sunderland v Norwich City

Gameday ??c quy?n - Brentford v Everton

Bnh lu?n tr?c ti?p v? tr?n ??u Premier League gi?a Brentford v Everton

?m chi?n ??u ??c quy?n: Usyk v Joshua - Cu?c chi?n ?? chi?n th?ng nh? th? no

M?t c? h?i ?? s?ng l?i t?t c? cc hnh ??ng, ph?n ?ng v phan tch chnh t? Oleksandr Usyk v Anthony Joshua ? ? R?p Saudi.

Fight Night Live - KSI vs Swarmz

Boxing tr?c ti?p t? ??u tr??ng O2 bao g?m YouTube Star KSI ??m nh?n rapper ng??i Anh Swarmz

PGA Tour Live - Gi?i v? ??ch tour du l?ch

B?o hi?m tr?c ti?p c?a Gi?i v? ??ch tour t?i Cau l?c b? Golf East Lake ? Atlanta