Chuyển trực tiếp đến nội dung

Chi tiết liên lạc cho TalkSport

Phòng Studio

Điện thoại: 0 44 (Các cuộc gọi đến TalkSport bây giờ là miễn phí)

Văn bản: 81089 (văn bản có giá 50p + tỷ lệ mạng tiêu chuẩn của bạn)

Quầy lễ tân

Điện thoại:

1

Truy vấn quảng trường/thương mại

Joe Phelan, Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh (văn phòng London)
Điện thoại: 07581 233038 E
mail: joseph.phelan@news.co.uk

Pete McManus, Giám đốc bán hàng khu vực (Văn phòng Manchester)
Điện thoại:
Email: Pete.McManus@wirelessgroup.co.uk

Bàn tin tức

Email: news@talksport.co.uk

Thông cáo báo chí

Email: press.releases@talksport.co.uk

Phản hồi, khiếu nại và truy vấn

Radio/App: feedback@talksport.co.uk

Website: website@talksport.co.uk

EDGE: edge.feedback@talksport.co.uk

Địa chỉ

TalkSport, 1 London Bridge Street, London, SE1 9GF, Vương quốc Anh.