Chuyển trực tiếp đến nội dung

Điều khoản & Điều kiện cạnh tranh

QUY TẮC CẠNH TRANH NHÓM KHÔNG DÂY

Các điều khoản và điều kiện này là các quy tắc thi đấu (“Quy tắc”) áp dụng cho tất cả các cuộc thi (“Cuộc thi”) do Wireless Group Limited tổ chức hoặc thay mặt cho Wireless Group Limited và tất cả các công ty con (trong từng trường hợp là “Người quảng bá”). Với mục đích của Quy tắc này, thuật ngữ “Người quảng bá” cũng sẽ bao gồm (a) tất cả các đài phát thanh do bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn Wireless Group Limited vận hành, và (b) tất cả các đại lý, nhà tài trợ và người quảng bá sự kiện tham gia tổ chức các cuộc thi thông qua hoặc thay mặt cho bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn Không dây.

Ngoài các Quy tắc, các điều khoản và điều kiện cụ thể khác có thể áp dụng cho một cuộc thi cụ thể (“Quy tắc cụ thể”). Các quy tắc cụ thể như vậy sẽ được đăng trên trang web của Nhà quảng cáo có liên quan và sẽ được coi là kết hợp vào các Quy tắc này. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt giữa các Quy tắc này và các Quy tắc cụ thể, các Quy tắc cụ thể sẽ được áp dụng.

Bằng cách tham gia cuộc thi, người tham gia đồng ý chịu ràng buộc bởi các Quy tắc này và bất kỳ Quy tắc cụ thể nào có thể áp dụng.

Bên quảng bá có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ Cuộc thi nào, các Quy tắc này hoặc bất kỳ Quy tắc cụ thể nào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng trong các Quy tắc này hoặc Quy tắc cụ thể hoặc trên trang web của Nhà quảng cáo có liên quan. Bên quảng cáo có thể bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, đưa ra các điều khoản và điều kiện khác để được đọc cùng với các Quy tắc này và bất kỳ Quy tắc cụ thể nào có thể áp dụng.

Tham gia cuộc thi

Mỗi người tham gia thi đấu phải trên 18 tuổi và cư trú tại Anh để tham gia các cuộc thi.

Cán bộ, nhân viên và đại lý của Nhà quảng bá và bất kỳ bên nào có liên quan hoặc liên quan trực tiếp đến hoặc với cuộc thi cụ thể (bao gồm cả nhà tài trợ) và gia đình, cán bộ, nhân viên và đại lý của họ (nếu có) và bất kỳ ai đã giành được giải thưởng trên bất kỳ đài phát thanh hoặc trang web nào do Nhà quảng bá điều hành trong phạm vi 12 tháng qua không đủ điều kiện để tham gia bất kỳ cuộc thi nào.

Mỗi người chỉ được phép tham gia một cuộc thi, trừ khi có quy định khác.

Bằng chứng về việc thực hiện cuộc gọi điện thoại, gửi bài đăng hoặc email không phải là bằng chứng về việc chúng tôi nhận được nhập cảnh của bạn. Không có trách nhiệm nào có thể được chấp nhận đối với các bài thi bị mất, trì hoãn hoặc bị hư hỏng hoặc bị ảnh hưởng bởi các vấn đề ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Trường hợp một cuộc thi có ngày kết thúc và/hoặc thời gian, tất cả các dự thi phải được nhận trước ngày và/hoặc giờ đó. Các dự thi muộn sẽ không được xem xét trong việc lựa chọn một người chiến thắng.

Đối với các cuộc thi liên quan đến người chiến thắng được lựa chọn thông qua một cuộc bỏ phiếu công khai, mỗi người chỉ được phép một phiếu bầu, trừ khi có quy định khác. Người tham gia phải sử dụng tên hợp pháp của mình và phải đăng ký địa chỉ email hợp lệ để được quyền bầu cử. Địa chỉ IP nhập cảnh có thể được đăng nhập cho mục đích giám sát. Người quảng bá có quyền loại bỏ bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào nếu nó có lý do hợp lý để tin rằng nó không được đúc theo các Quy tắc này hoặc bất kỳ Quy tắc cụ thể nào.

Người gọi không nhất thiết phải có quyền tham gia các cuộc thi trên không và sẽ không nhất thiết phải xuất hiện trên không theo thứ tự mà họ được gọi. Bên quảng cáo sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả cho người gọi chi phí điện thoại khi tạm giữ hoặc trên máy bay. Trường hợp tình hình phát sinh, chỉ có người được chọn để đến không khí (nếu có) mới đủ điều kiện để giành chiến thắng nếu họ đưa ra câu trả lời chính xác.

Bên quảng bá có quyền hủy bỏ, sửa đổi hoặc thay thế cuộc thi (bao gồm thay đổi giải thưởng) nếu theo quyết định của mình, cuộc thi không có khả năng được tiến hành theo quy định. Trong trường hợp có lỗi in hoặc các lỗi khác dẫn đến có nhiều người thắng cuộc hoặc Á hậu hơn các giải thưởng cho cuộc thi, Nhà quảng bá có quyền (a) tuyên bố là vô hiệu bất kỳ khiếu nại hoặc dự thi nào phát sinh từ việc in ấn hoặc lỗi khác; và/hoặc (b) phân bổ (các) giải thưởng có sẵn thông qua một trận hòa tiếp hoặc chia (các) giải thưởng hoặc giá trị của (các) giải thưởng giữa những người chiến thắng (và người Á quân) của cuộc thi.

Các mục

Bằng cách tham gia cuộc thi, bạn đảm bảo rằng tất cả thông tin do bạn gửi là đúng, hiện tại và đầy đủ. Các dự thi phải là tác phẩm gốc của tác giả. Các bài dự thi có hoặc trong ý kiến hợp lý của Nhà quảng bá dường như là đạo văn hoặc thực hiện bởi hoặc với sự hỗ trợ của bên thứ ba sẽ bị loại. Người tham gia đại diện và đảm bảo rằng:

(a) họ đã nhận được tất cả các quyền, giấy phép và các quyền cần thiết, bằng văn bản, từ bất kỳ người nào có thể đã giúp tạo và/hoặc được giới thiệu trong mục của họ

(b) việc tham gia cuộc thi (bao gồm bất kỳ văn bản, ghi âm, video và ảnh):
(i) không chứa hoặc có bất kỳ thông tin cá nhân hoặc riêng tư nào về bất kỳ người nào (bao gồm tên, chi tiết liên lạc, ảnh của họ và/hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng nào khác) mà không có Sự đồng ý của người đó (bằng chứng phải được cung cấp cho Người quảng bá theo yêu cầu);
(ii) không chứa bất kỳ nội dung nào là phỉ báng, libellous, phân biệt chủng tộc, đồng tính, xúc phạm, khiêu dâm, khiêu dâm, giới tính, bất hợp pháp và/hoặc không phù hợp khác;
(iii) không bao gồm nhãn hiệu, logo hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền thuộc về bên thứ ba mà không được phép (bao gồm tên công ty, âm nhạc, ảnh, clip chương trình chuyển động hoặc chương trình truyền hình hoặc bản âm thanh, tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được đăng trên hoặc trên trang web, truyền hình, phim ảnh hoặc các phương tiện truyền thông khác);
( iv) không phải tuân theo bất kỳ thỏa thuận của bên thứ ba nào và Bên quảng cáo sẽ không được yêu cầu thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho bất kỳ bên thứ ba nào do việc sử dụng Người quảng bá (như được nêu trong các Điều khoản và Điều kiện này) hoặc việc Khuyến mãi khai thác ý tưởng, video hoặc các quyền khác có trong bất kỳ mục nhập nào; và
( v) không chứa bất kỳ virus, trojan horse, sâu, trapdoor hoặc phần mềm tương tự nào có thể lây nhiễm hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ hệ thống phần cứng hoặc phần mềm nào của Promoter.

Nhà quảng bá có quyền loại bất kỳ người tham gia nào nếu có lý do hợp lý để tin rằng người tham gia đã vi phạm bất kỳ Quy tắc nào hoặc bất kỳ Quy tắc cụ thể nào hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác áp dụng cho bất kỳ Cuộc thi nào. Hơn nữa, những người tham gia thô lỗ hoặc lạm dụng, quấy rối hoặc đe dọa Người quảng bá và/hoặc người tham gia khác, xáo trộn, lừa dối, lừa dối hoặc hack cuộc thi, thông đồng với những người khác tham gia cuộc thi hoặc bị Nhà quảng bá coi là không phù hợp, sẽ bị loại khỏi cuộc thi có liên quan.

Người tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát, thương tích hoặc thất vọng nào bị mắc phải bởi bất kỳ người tham gia, hoặc không thể tham gia, bất kỳ cuộc thi nào hoặc do kết quả của việc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào của cuộc thi.

Người quảng bá không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề hoặc sự cố kỹ thuật của bất kỳ mạng điện thoại hoặc đường dây, hệ thống máy tính trực tuyến, máy chủ hoặc nhà cung cấp, thiết bị máy tính, phần mềm thất bại của bất kỳ e-mail hoặc mục nhập được nhận trên tài khoản của các vấn đề kỹ thuật hoặc tắc nghẽn giao thông trên Internet, đường dây điện thoại hoặc tại bất kỳ trang web nào, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào, bao gồm bất kỳ thương tích hoặc thiệt hại nào đối với bất kỳ người tham gia hoặc máy tính hoặc điện thoại di động của người nào khác liên quan đến hoặc kết quả từ việc tham gia hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào trong cuộc thi. Không có gì loại trừ trách nhiệm của Người Tổ chức đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân do sự sơ suất của nó hoặc đối với bất kỳ vấn đề nào khác mà trách nhiệm pháp lý có thể không bị giới hạn theo quy định của pháp luật.

Người chiến thắng và giải thưởng

Người chiến thắng cuộc thi sẽ được chọn ngẫu nhiên trừ khi có quy định khác.

Trong trường hợp người chiến thắng được lựa chọn dựa trên tiêu chí khách quan, quyết định của thẩm phán là cuối cùng và không có thư tín nào được nhập vào.

Bên quảng bá sẽ cố gắng thông báo và trao giải thưởng cho người chiến thắng của mỗi cuộc thi trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc cho cuộc thi đó. Trả lại bất kỳ thông báo giải thưởng nào là không thể gửi được hoặc không trả lời trong vòng 30 ngày hoặc theo quy định trong thông báo có thể dẫn đến việc bị loại và lựa chọn người chiến thắng thay thế.

Trong trường hợp có giải thưởng thi đấu dưới hình thức vé miễn phí cho một sự kiện cụ thể, Nhà quảng bá sẽ liên lạc với người đoạt giải qua điện thoại và chi tiết giải thưởng sẽ được in trên vé sự kiện. Chủ vé sẽ bị ràng buộc bởi (a) Quy tắc này, (b) bất kỳ Quy tắc cụ thể nào áp dụng, (c) bất kỳ điều khoản và điều kiện được nêu trên vé sự kiện và (d) các quy tắc và quy định của địa điểm cụ thể (nếu có).

Tất cả các giải thưởng của cuộc thi đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.

Tất cả các khoản thuế, bảo hiểm, chuyển nhượng, chi tiêu tiền và các chi phí khác, trừ khi có quy định cụ thể, là trách nhiệm duy nhất của người đoạt giải thưởng.

Không có giải thưởng thi đấu nào được chuyển giao hoặc giao cho bất kỳ người nào khác và không có giải thưởng thay thế tiền mặt hoặc giải thưởng thay thế. Trong trường hợp giải thưởng thi đấu được quảng cáo không có sẵn vì bất cứ lý do nào,

Promoter có quyền cung cấp một giải thưởng thay thế.

Giải thưởng thi đấu được trao theo quyết định của Nhà quảng bá và không có giải thưởng nào được trao như là kết quả của hành động không đúng bởi hoặc thay mặt cho bất kỳ người tham gia nào. Nhà quảng bá có quyền yêu cầu người tham gia chứng minh rằng họ đủ điều kiện. Nếu người chiến thắng được phát hiện là không đủ điều kiện, Nhà quảng bá có quyền trao giải thưởng của họ cho người tham gia khác và yêu cầu trả lại bất kỳ giải thưởng nào đã được trao.

Không chịu trách nhiệm nào được chấp nhận đối với chi tiết giải thưởng thi đấu không chính xác do người quảng bá bên thứ ba cung cấp. Việc cung cấp giải thưởng không ngụ ý sự chứng thực của Bên quảng cáo của bất kỳ nhà cung cấp giải thưởng nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác liên quan đến cuộc thi. Bất kỳ khiếu nại hoặc thắc mắc liên quan đến việc sử dụng giải thưởng phải được chuyển đến nhà cung cấp của bên thứ ba của giải thưởng, nếu có

Công khai và Bảo vệ dữ liệu

Người chiến thắng cuộc thi có thể được yêu cầu tham gia hoặc hợp tác với công khai hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác. Nhà quảng bá có quyền sử dụng tên và địa điểm chung của người chiến thắng, ảnh của họ và bất kỳ bản ghi âm nào của họ (có thể là âm thanh hoặc hình ảnh) trong bất kỳ công khai hoặc quảng cáo nào và Nhà quảng bá có quyền sử dụng ảnh, video hoặc phim như vậy trong bất kỳ phương tiện nào và theo bất kỳ cách nào hợp lý cho bất kỳ mục đích nào như nó có thể thấy phù hợp. Tất cả

Người tham gia thi đấu đồng ý với tên của họ và thị trấn quê nhà được công bố trên không và các nơi khác phù hợp với các yêu cầu quy định. Người tham gia đồng ý với sự tham gia của họ được phát sóng, ghi lại, lặp đi lặp lại và được sử dụng vì bất kỳ lý do nào bởi Khuyến mãi mà không được hưởng bất kỳ khoản thanh toán hoặc chi phí nào cho việc sử dụng như vậy.

Người quảng bá sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của người tham gia và thông tin này sẽ được chia sẻ với các đại lý, các chi nhánh của Bên quảng cáo và, nếu có, bất kỳ nhà cung cấp giải thưởng nào của bên thứ ba (bao gồm cả những người bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu).

Thông tin được cung cấp bởi các thí sinh sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích thực hiện cuộc thi này (bao gồm cả giải thưởng được trao) và các mục đích khác có thể được quy định tại thời điểm dự thi hoặc trên các tài liệu quảng cáo. Nếu thí sinh không cung cấp bất kỳ thông tin bắt buộc nào được yêu cầu khi tham gia cuộc thi, việc dự thi của họ sẽ bị vô hiệu. Thông tin cá nhân sẽ được giữ lại theo chính sách quyền riêng tư hiện hành tại từng thời điểm (xem http://www.newsprivacy.co.uk/single/).

Tổng

Người tham gia đồng ý giữ bí mật bất kỳ thông tin nào thuộc bất kỳ tính chất nào liên quan đến Wireless Group Limited và các doanh nghiệp, nhân viên, đại lý, nhà tài trợ và người quảng bá sự kiện mà người tham gia nhận được do chiến thắng hoặc tham gia bất kỳ cuộc thi nào.

Mỗi cuộc thi (bao gồm các Quy tắc này, bất kỳ Quy tắc cụ thể nào và tất cả các vấn đề ngẫu nhiên) sẽ được điều chỉnh bởi luật Anh và tất cả các bên phải nộp thẩm quyền độc quyền của tòa án Anh.
Bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các Quy tắc này và bất kỳ Quy tắc cụ thể nào phải được gửi đến: Tài trợ & Khuyến mãi TalkSport On-Air Department, TalkSport, 1 London Bridge Street, London SE1 9GFJ.

 

 

Wireless Group Limited, các công ty liên kết, nhà sản xuất chương trình và/hoặc Nhà quảng bá có thể sửa đổi hoặc thu hồi bất kỳ yếu tố nào của một cuộc thi, bốc thăm giải thưởng, bỏ phiếu hoặc thăm dò vì những lý do ngoài tầm kiểm soát hợp lý của họ, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự không có sẵn của cuộc bỏ phiếu, thăm dò, cạnh tranh hoặc bốc thăm phần thưởng trước ngày đóng cửa, hoặc cho đình công, khóa, tranh chấp lao động, bệnh tật, hành động của Thiên Chúa, thiên tai, điều kiện thời tiết bất lợi, chiến tranh, bạo động dân sự, tai nạn, mối quan tâm sức khỏe cộng đồng liên quan đến nhiễm trùng tiềm ẩn, dịch bệnh hoặc đại dịch, thiệt hại độc hại, hỏa hoạn, lũ và/hoặc bão, tuân thủ pháp luật hoặc trật tự của chính phủ, quy tắc, quy định hoặc chỉ đạo, sự cố của nhà máy, máy móc hoặc vận chuyển. Wireless Group Limited, các công ty liên kết, các nhà sản xuất chương trình và/hoặc Nhà quảng bá không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho bạn do bất kỳ sự kiện nào trong số các sự kiện này.