Nhảy trực tiếp vào nội dung

fo4 review Chi tiết liên lạc cho Talksport

Phòng thu

Điện thoại: 03717 22 33 44 (Cuộc gọi đến Talksport hiện được tính theo tỷ lệ quốc gia - miễn phí cho hầu hết người gọi)

Chữ: 81089 (Văn bản có giá 50p + tỷ lệ mạng tiêu chuẩn của bạn)

Thu nhận

Điện thoại: 0207 782 3000

ngày nào việt nam đá lại 1

Queries Quảng cáo/Thương mại

Joe Phelan, Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh (Văn phòng Luân Đôn)
E-mail: joseph.phelan@news.co.uk

Pete McManus, Giám đốc bán hàng khu vực (Văn phòng Manchester)
E-mail: Pete.mcmanus@wirelgroup.co.uk

Bàn tin tức

E-mail:?news@talksport.co.uk?

Thông cáo báo chí

E-mail: Báo chí.releases@talksport.co.uk

Phản hồi, khiếu nại và truy vấn

Radio/Ứng dụng:?Phản hồi@talksport.co.uk

Trang mạng: trang web@talksport.co.uk

BỜ RÌA: edge.feedback@talksport.co.uk

Địa chỉ nhà

Talksport, 1 London Bridge Street, London, SE1 9GF, Vương quốc Anh.